Soalan Lazim

Apa itu Cukai Tanah dan Cukai Taksiran?

Bagaimanakah memohon bayaran Cukai Tanah Secara Ansuran?


Bagaimanakah memohon kebenaran Membuang Sisa Buangan?

Pihak tuan perlu mengisi Surat Akuan Permohonan Pembayaran Cukai Tanah Secara Ansuran (Lampiran B) dan kemukakan kepada Unit Hasil Pejabat Daerah.

Pihak tuan perlu hadir ke Pejabat Daerah dan Tanah untuk mengemukakan permohonan jika menggunakan tanah kerajaan. Bagi tanah milik persendirian, pihak tuan perlu merujuk kepada Majlis Bandaraya Pulau Pinang.
Unit Hasil, PDT DBD


Bantuan Pelajar ke IPT

Bantuan Program i-sejahtera (untuk Ibu Tunggal, Warga Emas dan Pelajar Emas)

Bantuan Tabung Bencana Tun TYT (Kebakaran, ribut) 10%xkerugian

Pemohon layak diberikan Bantuan Tabung TYT [Akta Tatacara Kewangan 1957 Akaun Amanah Tabung TYT Negeri Pulau Pinang] 10% daripada jumlah kerugian dibayar kepada mangsa bencana dalam tempoh 1 minggu. Siasatan Bencana akan dilakukan oleh Penghulu Kawasan, diputuskan oleh Mesyuarat JK Kecil Tabung TYT-Wang tunai diserahkan kepada Penghulu untuk mangsa. Contoh: Pokok tumbang, rumah terbakar

Bantuan One-Off Covid-19

Nama Mukim di Daerah Barat Daya:
i. Mukim 1 – Mukim 12
ii. Mukim A – Mukim J
iii. Bandar Balik Pulau
iv. Bandar Bayan Lepas