‘BOOKING’ MASA PEGAWAI DAERAH

Mesyuarat Peringkat Daerah

 1. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Masjid Daerah Barat Daya (3 kali setahun)
 2. Mesyuarat Majlis Tindakan Membanteras Dadah (MTMD) Peringkat DBD (2 kali setahun)
 3. Mesyuarat Jawatankuasa Wabak Denggi Peringkat Daerah (Setiap hari Khamis)


Mesyuarat Peringkat Negeri Pulau Pinang:

 1. Mesyuarat Jawatankuasa Anti-Rasuah (JAR) Peringkat Negeri Pulau Pinang (2 kali setahun)
 2. Mesyuarat Post Exco (16 kali)
 3. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Pulau Pinang (2 kali setahun)
 4. Mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) (4 kali setahun)
 5. Mesyuarat Majlis Tindakan Membanteras Dadah (MTMD) Peringkat Negeri Pulau Pinang (2 kali setahun)
 6. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Keselamatan Negeri (JKKN)
 7. Mesyuarat Majlis TIndakan Pembangunan Negeri (MTPNg) (1 kali setahun)
 8. Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Negeri (JTPNg) Pulau Pinang (1 kali setahun)
 9. Mesyuarat Pengarah Tanah Dan Galian Bersama Pentadbir-Pentadbir Tanah Pulau Pinang (2 kali setahun)

Mesyuarat Peringkat Jabatan

 1. Mesyuarat Pengurusan PDTBD
 2. Mesyuarat Jawatankuasa Bencana Daerah Barat Daya (3 kali setahun)
 3. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (4 kali setahun)
 4. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (4 kali setahun)
 5. Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Dan Ketenteraman Awam (JKKAD) PDTBD (4 kali setahun)
 6. Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan PDTBD (3 kali setahun)
 7. Mesyuarat PENGURUSAN PDTBD (2 kali setahun)
 8. Mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga (9 kali setahun)
 9. Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Penilai Projek Daerah (JKPPPD), Daerah Barat Daya, Pulau Pinang (6 kali setahun)
 10. Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Daerah (JTPD)
 11. Mesyuarat Jk Pembasmian Kemiskinan Daerah Barat Daya (6 kali setahun)
 12. Mesyuarat Jawatankuasa Fokus Group Kesejahteraan Rakyat Peringkat Daerah Barat Daya (6 kali setahun)
 13. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan MPKK Peringkat DBD (6 kali setahun)
 14. Mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan Dan Penguatkuasaan Tanah Peringkat Daerah
 15. Mesyuarat Pengurusan Tanah PDTBD

Majlis-Majlis Rasmi Kerajaan Negeri Pulau Pinang

 1. Majlis Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong
 2. Majlis Hari Jadi Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang
 3. Majlis Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pulau Pinang
 4. Majlis Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Pulau Pinang
 5. Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Pulau Pinang
 6. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Pulau Pinang
 7. Majlis Perasmian Penggal Persidangan Dewan Undangan Negeri
 8. Majlis Tilawah Dan Menghafaz Al-Quran Peringkat Negeri Pulau Pinang
 9. Majlis Penyampaian Hadiah Pertandingan MPKK Terbaik

Majlis Bandaraya Pulau Pinang

 1. Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Kesihatan Awam Bilangan (22 kali setahun)
 2. Mesyuarat Jk Rayuan Lesen Hiburan Awam Negeri Pulau Pinang (2 kali setahun)
 3. OSC

EXCO

 1. Mesyuarat JK Tanah Negeri (MJTN) (15 kali setahun)
 2. SPC (Sebulan sekali)
 3. Mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan, Hal Ehwal Tanah dan Aset MAINPP
 4. Mesyuarat Pembangunan Sosial, Hal Ehwal Bukan Islam
 5. Perumahan, Kerajaan Tempatan, Perancangan Bandar & Desa
 6. Mesyuarat MMK Kebajikan (2 kali setahun)
 7. Mesyuarat Alam Sekitar & Kebajikan
 8. Mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan dan Teknikal bagi pelaksanaan Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang (4 kali setahun)
 9. Mesyuarat Perdagangan, Industri & Pembangunan Usahawanan
 10. Mesyuarat Pelancongan & Ekonomi Kreatif
 11. Mesyuarat Belia & Sukan
 12. Mesyuarat Agro Teknologi & Keselamatan Makanan, Pembangunan Luar Bandar & Kesihatan