SENARAI BORANG PDTDBD

  1. Borang Aduan Bagi Tujuan Penyelenggaraan Peralatan dan Bangunan Pejabat
  2. Borang Kehadiran Bekerja Dari Rumah (BDR) Online
  3. Borang Daftar Faks
  4. Borang Peminjaman Peralatan ICT
  5. Borang Permohonan Stok
  6. Borang Peminjaman Buku  / Borang Pemulangn Buku
  7. Laporan Kehadiran Mesyuarat

HANTAR BORANG KEPADA PENTADBIRAN

Sila lampirkan borang permohonan anda untuk tindakan pihak pentadbiran:-

    ii. Sila lampirkan borang yang telah dilengkapkan.