Uncategorized

Permohonan Bantuan

Untuk makluman, semua urusan Permohonan Bantuan / Sumbangan hendaklah melalui Penghulu Kawasan untuk semakan dokumen. Seterusnya Penghulu Kawasan akan mendapatkan kelulusan daripada Pegawai Daerah.

Sekian dimaklumkan, terima kasih.

Uncategorized

Janji Temu Penyaksian. Sila hadir mengikut tarikh dan masa janji temu diberi untuk mengelakkan sebarang kesulitan. Terima kasih

Sila mengikut tarikh dan masa janji temu diberi untuk mengelakkan sebarang kesulitan

Hantar