Tempahan Kenderaan PDT DBD

Permohonan tempahan kenderaan hendaklah dikemukakan dengan menggunakan aplikasi online sahaja.

e-Tempahan Kenderaan PDT DBD

Tarikh Kegunaan (required)

Masa Bertolak (required)

Tempat Menunggu (required)

Destinasi Ke (required)

Tujuan (required)

Saya akur sekiranya permohonan saya lewat daripada 1 hari sebelum tarikh penggunaan, pemohonan ini akan dipertimbangkan tertakluk kepada kekosongan kenderaan dan pemandu.

Contoh Permohonan Kenderaan