Inovasi

Mesyuarat

  1. Minit Mesyuarat Jk Teknikal Inovasi Bil.1/2020 bertarikh 10/3/2020 10:00
  2. Minit Mesyuarat Jk Teknikal Inovasi Bil.2/2020 bertarikh 30/7/2020 11:00

 AJK Teknikal Inovasi PDT DBD 

  1. PPDK(PG) – Pengerusi – telah bertukar
  2. PPDK(T1)
  3. PPDK(T2)
  4. PPDK(P1)
  5. CC Pendaftaran
  6. ICT            – Setiausaha
  7. PA

Penyertaan Pertandingan Tahun 2020

1. Innovation Blast Peringkat Negeri

1.1 Sistem e-Janji Temu Unit Pendaftaran Tanah

2. Anugerah Inovasi Kerajaan Negeri (AIKNPP) 
3. Kumpulan Inovatif Kreatif (KIK) 

3.1 Ask QR [PPDK(T1)]              – Menang RM2000.00
– Sistem yang dapat membantu dalam memberikan perkhidmatan yang lebih efisien dan pantas kepada pelanggan di kaunter.

3.2 Kit Penyaksian [PPDK(T1)]

– Pengumpulan semua peralatan bagi tujuan penyaksian dalam satu kit
4. Anugerah Inovasi Ketua Menteri Pulau Pinang

5. Anugerah Khas Inovasi Berpotensi Negeri