Laporan Mesyuarat


Laporan Mesyuarat perlu dikemukakan oleh setiap pegawai yang menghadiri mesyuarat bagi pihak Pegawai Daerah Barat Daya apabila selesai mesyuarat tersebut.