Profil Pegawai Daerah Barat Daya Pulau Pinang

Encik Mohd Hafiz Aswad Bin Nadzri
Pegawai Daerah Barat Daya
Pegawai Tadbir dan Diplomatik (PTD) Gred M54
Pegawai Daerah dan Tanah
Daerah Barat Daya
Telefon: 04-8689400
Emel: hafizaswad@penang.gov.my

Negeri Lahir: Kedah

Angerah:
Pingat Kelakuan Terpuji (P.K.T) Kerajaan Negeri Pulau Pinang (25/7/2017)


Pendidikan:
Ijazah Sarjana Muda Kepujian, Pengurusan Perniagaan, UM (Tahun 2002)
Diploma Pengurusan Awam, INTAN (Tahun 2004)
Sarjana Ekonomi, Universiti Utara Malaysia (Tahun 2015)


Pengalaman Bekerja:
27/1/2003 
Penolong Pengarah Unit Perancang Ekonomi (UPEN (ICU JPM)) Gred M41 

31/10/2006 
Penolong Pengarah Unit Perancang Ekonomi
Seksyen Penswastaan dan PFI Gred M41/44

16/2/2007  
Pen. Setiausaha

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Putrajaya

1/10/2007 
Ketua Penolong Setiausaha (Gred M48) 

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Putrajaya.

1/3/2009
Ketua Penolong Pengarah 

Pejabat Pembangunan Negeri Pulau Pinang

2/5/2017
Timbalan Pengarah (Gred M52)

Pembangunan Masyarakat dan Pengurusan

22/10/2018 sehingga kini
Pegawai Daerah Barat Daya
Pegawai Tadbir dan Diplomatik
1/3/2020 Gred M54