Permohonan Barang Stor Secara Online

Kini permohonan untuk mendapatkan barangan di stor PDT DBD adalah lebih mudah dan cepat dengan menggunakan permohonan atas talian. Pemohon boleh isi borang permohonan, lampirkan borang tersebut dan klik hantar. Cara memohon adalah seperti berikut:-

3. Sila lampirkan borang permohonan stok dan klik hantar


**Waktu mengambil barang adalah mengikut jadual pengambilan barang di stor. Sila klik di sini untuk pengesahan.