PERMOHONAN KEBENARAN KELUAR PEJABAT BAGI URUSAN KECEMASAN UNTUK STAF BAHAGIAN PEMBANGUNAN

Lampiran jika ada. Contoh: Sijil Cuti Sakit/Time Slip


SEMAK KELULUSAN PERMOHONAN

  1. Kelulusan Ketua Bahagian
  2. Semak Kelulusan Permohonan