Permohonan Tempahan Bilik Mesyuarat Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Barat Daya

Permohonan tempahan bilik mesyuarat, hendaklah dikemukakan dengan menggunakan aplikasi online sahaja.

Permohonan yang berjaya akan dipaparkan di dalam kalendar dalam tempoh 24 jam.


e-Tempahan Bilik Mesyuarat PDBD

Sila pilih (required)

Saya telah menyemak kalendar penggunaan bilik mesyuarat sebelum membuat tempahan ini.


Contoh

Peraturan Penggunaan Bilik Mesyuarat| Login: bungarayateratai@gmail.com