eTempahan Bilik Mesyuarat Pejabat Daerah & Tanah Daerah Barat Daya

i) Bilik Mesyuarat hendaklah dikemukakan secara online sahaja.
ii) Bilik mesyuarat akan diberikan keutamaan kepada mesyuarat yang dipengerusikan oleh Pegawai Daerah pada bila-bila masa diperlukan dan tempahan-tempahan lain akan dibatalkan.
ii) Kapasiti: Bilik Bunga Raya – 51 orang | Bilik Teratai – 13 orang

TEMPAH BILIK MESYUARAT