Permohonan Penggunaan Bilik Mesyuarat Pejabat Daerah Barat Daya

Semua permohonan hendaklah dikemukakan dengan menggunakan aplikasi online sahaja.

Peraturan Penggunaan Bilik Mesyuarat| Login: bungarayateratai@gmail.com


e-Tempahan Bilik Mesyuarat PDBD

Sila pilih (required)

Saya berjanji akan memastikan bilik mesyuarat tersusun kemas, bersih dan dalam keadaan asal selepas penggunaan


Contoh