E-Tempahan Bilik Mesyuarat / Bilik Perbincangan PDTBD

 Syarat-Syarat Tempahan: 
1) Bilik mesyuarat akan diberikan keutamaan kepada mesyuarat yang dipengerusikan oleh Pegawai Daerah pada bila-bila masa diperlukan dan tempahan-tempahan lain akan dibatalkan.  

1. Pemohonan hendaklah dibuat selewat-lewatnya tiga (3) hari bekerja sebelum mesyuarat dijalankan.
2. Sila pastikan suis lampu, kipas angin, penghawa dingin, LCD dan pintu ditutup sebelum
meninggalkan bilik mesyuarat/ bilik perbincangan.
3. Pemohon bertanggungjawab memastikan bilik mesyuarat/ bilik perbincangan dan peralatan di
dalamnya sentiasa berada dalam keadaan kemas, bersih , teratur dan baik sebelum meninggalkan
bilik mesyuarat.
4. Semua urusan tempahan makanan/ minuman dan kemudahan peralatan komputer adalah di
bawah tanggungjawab pihak urus setia/penganjur mesyuarat.
5. Pembatalan permohonan oleh urus setia/ penganjur mesyuarat hendaklah dikemukakan selewat-
lewatnya satu (1) hari bekerja sebelum tarikh mesyuarat.
6. Kelulusan penggunaan bilik mesyuarat/ bilik perbincangan adalah tertakluk kepada kekosangan bilik/
keutamaan mesyuarat.

Dengan ini saya memperakui bahawa saya faham dan bersetuju dengan syarat-syarat tersebut di atas.

Kapasiti: Bilik Bunga Raya – 51 orang | Bilik Teratai – 13 orang | Bilik Dahlia- 20 orang


Peraturan Penggunaan Bilik Mesyuarat| Login: bungarayateratai@gmail.com


PENGESAHAN KEHADIRAN MESYUARAT