Tempahan Bilik Mesyuarat Pejabat Daerah Barat Daya

Semua permohonan hendaklah dikemukakan dengan menggunakan aplikasi online sahaja.

Klik pautan ini untuk maklum penangguhan | Peraturan Penggunaan Bilik Mesyuarat PDT DBD | Login: bungarayateratai@gmail.com


e-Tempahan Bilik Mesyuarat PDBD

Sila pilih bilik mesyuarat (required)

Saya berjanji akan mematuhi peraturan Penggunaan Bilik Mesyuarat PDT DBD