eTempahan Bilik Mesyuarat Pejabat Daerah & Tanah Daerah Barat Daya

i) Tempahan bilik mesyuarat hendaklah dikemukakan secara online 
ii) Bilik mesyuarat akan diberikan keutamaan kepada mesyuarat yang dipengerusikan oleh Pegawai Daerah pada bila-bila masa diperlukan dan tempahan-tempahan lain akan dibatalkan.
ii) Kapasiti: Bilik Bunga Raya – 51 orang | Bilik Teratai – 13 orang

Bilik Mesyuarat
(required)

Saya telah menyemak kalendar tempahan bilik mesyuarat sebelum mengemukakan permohonan ini.


Contoh

Peraturan Penggunaan Bilik Mesyuarat| Login: bungarayateratai@gmail.com