Tempahan Dewan Balora Mastika

Kami juga mohon pengecualian bayaran sewa sepanjang tempoh penggunaan pada hari tersebut.