eTempahan Bilik Mesyuarat

Syarat-syarat tempahan Bilik Mesyuarat

  1. Bilik mesyuarat akan diberikan keutamaan kepada mesyuarat yang dipengerusikan oleh Pegawai Daerah pada bila-bila masa diperlukan dan tempahan-tempahan lain akan dibatalkan.
  2. Sila pastikan suis lampu, kipas angin, penghawa dingin, LCD dan pintu ditutup sebelum meninggalkan bilik mesyuarat/bilik perbincangan.
  3. Pemohon bertanggungjawab memastikan bilik mesyuarat/bilik perbincangan dan peralatan di dalamnya sentiasa berada dalam keadaan kemas, bersih, teratur dan baik sebelum meninggalkan bilik mesyuarat.
  4. Semua urusan tempahan makanan/minuman dan kemudahan peralatan komputer adalah di bawah tanggungjawab pihak urus setia/penganjur mesyuarat.
  5. Pembatalan permohonan oleh urus setia/penganjur mesyuarat hendaklah dikemukakan selewat-lewatnya satu (1) hari bekerja sebelum tarikh mesyuarat.
  6. Kelulusan penggunaan bilik mesyuarat/bilik perbincangan adalah tertakluk kepada kekosongan bilik/keutamaan mesyuarat.

You missed