Verbatim

 1. Sila pilih Google Document:
  Google Document 1 |
  Google Document 2 |
  Google Document 3
 2. Hansard yang telah ditaip hendaklah terus “key in” ke Sistem ADUN.net
 3. Cetak 1 salinan dan CD untuk disemak oleh Penyemak.
 4. Selepas semakan dan pembetulan, hendaklah diserahkan kepada Petugas yang untuk dicetak.

Sila pastikan ayat-ayat seperti berikut:

 1. Dewan mula bersidang pada jam 9.30 pagi.
 2. Dewan ditangguhkan pada jam 1.00 tengah hari.
 3. Dewan bersambung semula pada jam 2.30 petang.
 4. Dewan ditangguhkan pada jam 10.00 malam.
 5. …..(gangguan)
 6. …..(dengan izin)
 7. …..(bersambung)

Nota:

 1. Hansard hendaklah disiapkan dalam masa 2 1/2 jam selepas rakaman setelah siap ditaip hendaklah terus “key in” ke dalam Sistem ADUN.net dengan menggunakan ID masing-masing.
 2. Pastikan ayat ditaip merujuk Dewan Bahasa & Pustaka (DBP)
 3. Jika ada Soalan, sila rujuk Buku Susunan Urusan Mesyuarat
 4. Sekiranya berlaku anjakan masa, Pelapor yang berikutnya hendaklah berubah ke atas. Begitulah seterusnya.

You missed